list đam mỹ đã đọc và cảm nhận

      Mình lập list này nhằm mục đích cá nhân để dễ dàng cho việc tìm đọc lại chuyện. Nhận xét mang tính chủ quan do đó ai không hợp gu mình thì xin mời quay ra, bình luận không hợp ý sẽ xóa không thông báo. 1/1/2017 âm lịch.

12. Trẫm luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

11. Vì sao lấp lánh nhất.

10. Tang bệnh đại học: nội dung 4/5 tuy nhiên k hợp gu vs văn phong, cách diễn đạt của cả tác giả lẫn editor. 

9. Bé con thân ái: sinh tử

8. Đá xay sữa bò đậu đỏ (và tất cả các truyện nhà Mr.Downer): ngọt đến sâu răng 

7. Chức nghiệp thế thân: máu chó, ngụy thế thân, trọng sinh. 4/5

6. kỷ Cambri trở lại 5/5 bộ mày là mạt thế. Hay khỏi bàn mà bạn edit cũng mượt nữa.

5. hậu thảm họa 4/5

4. Nguyên thủy tái lai

3. Ảnh đế: giới giải trí

2. Không có kiếp sau: tương lai

1. Tiểu đội nhặt ve chai: mạt thế

広告